Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin- Płock, Obwód Drogowy w Sannikach”.

- nr postępowania 126/20

Numer postępowania:

126/20
Termin składania ofert: 2020-10-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Zakład Usługowy „OPA-PROJEKT” Mariusz Opasiński
09-530 Gąbin
ul. Płocka 29
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 319800.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-09-30 12:52:53

Data modyfikacji: 2020-09-30 13:03:07

Wersja: 1


Powiadom znajomego