Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem skutków awarii znaków aktywnych z podziałem na 2 zadania. ” – nr postępowania 148/20

Numer postępowania:

148/20
Termin składania ofert: 2020-12-01 o godz 10:00:00

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem skutków awarii znaków aktywnych w RD Gostynin, RD Ciechanów, RD Węgrów i RD Ostrołęka.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy
05-252 Dąbrówka
Guzowatka 7b
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 138264.30 brutto

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z usuwaniem usterek oraz usuwaniem skutków awarii znaków aktywnych w RD Grodzisk Maz., RD Wołomin, RD Radom, RD Otwock i RD Garwolin.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy
05-252 Dąbrówka
Guzowatka 7b
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jednego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 127747.80 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-11-23 13:17:36

Data modyfikacji: 2020-11-23 13:31:32

Wersja: 1


Powiadom znajomego