Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat Wołomiński – nr postępowania 155/20

Numer postępowania:

155/20
Termin składania ofert: 2021-01-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus Marcin Dobek
22-100 Chełm
ul. Jana Matejki 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jedynego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 263835.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-09 10:29:53

Data modyfikacji: 2020-12-09 10:33:37

Wersja: 1


Powiadom znajomego