Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Karczew - Maciejowice - Dęblin - Puławy na odcinku od km 21+320  do km 24+520 w miejscowości Karczew, na terenie gminy Karczew,  powiat otwocki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 152/20

Numer postępowania:

152/20
Termin składania ofert: 2021-01-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
05-604 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 4414470.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-11 11:53:22

Data modyfikacji: 2020-12-30 11:49:02

Wersja: 1


Powiadom znajomego