Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz.  od km 24+300

do km 28+640 (L=4,340 km)” - nr postępowania 154/20

Numer postępowania:

154/20
Termin składania ofert: 2021-01-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Polski Asfalt Produkt Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Lokalna 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 3981397.64 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-14 07:34:37

Data modyfikacji: 2020-12-31 06:52:08

Wersja: 1


Powiadom znajomego