Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej 632 od m. Józefów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 633 w m. Rembelszczyzna na terenie gminy Nieporęt pow. Legionowski – nr postępowania 162/20

Numer postępowania:

162/20
Termin składania ofert: 2021-01-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-17 10:17:10

Data modyfikacji: 2020-12-17 10:38:24

Wersja: 1


Powiadom znajomego