Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach: od km 22+300 do km 23+000; od km 27+280 do km 27+854; od km 30+705 do km 31+210; od km 32+100 do km 33+267; od km 35+724 do km 36+700; od km 38+900 do km 41+100; od km 46+171 do km 46+206; od km 57+600 do km 57+850”- nr postępowania 163/20

 

Numer postępowania:

163/20
Termin składania ofert: 2021-01-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
87-300 Brodnica
ul. Długa 27
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3256899.29 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-18 13:30:59

Data modyfikacji: 2021-01-14 14:28:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego