Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 26+500  do km 29+800 na terenie gminy Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 167/20

Numer postępowania:

167/20
Termin składania ofert: 2021-01-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych w Grójcu Sp. z o.o
05-60 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2062710.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-21 19:00:23

Data modyfikacji: 2021-01-08 11:52:53

Wersja: 1


Powiadom znajomego