Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km 37+900 do km 38+600 w rejonie m. Łady i Arciechów gm. Iłów pow. sochaczewski – nr postępowania 172/20

Numer postępowania:

172/20
Termin składania ofert: 2021-01-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Nie udzielono zamówienia
Wybrana firma:


Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-23 14:23:21

Data modyfikacji: 2020-12-23 14:27:20

Wersja: 1


Powiadom znajomego