Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odc. Stok Lacki – Wyczółki od km 6+483 do km 8+289 – etap II i od km 8+289 do km 10+595 – etap III w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią”- nr postępowania 185/20

Numer postępowania:

185/20
Termin składania ofert: 2021-02-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm: ZIS ŁUKA Sp. J. – Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI PODLASKIE” Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
08-110 Siedlce
ul. Ujrzanowska 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 11860890.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-30 09:03:24

Data modyfikacji: 2021-02-05 14:26:14

Wersja: 1


Powiadom znajomego