Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,   z podziałem na 26 części” – nr postępowania 034/18

Numer postępowania:

034/18
Wspólny Słownik Zamówień:
cpv: 77312000-0 Usługi usuwania chwastów; CPV: 77314100-5 Usługi w zakresie trawników, CPV: 90511300-5 Usługi zbierania śmieci
Otwarcie ofert dnia: 2018-04-06 o godz 11:00:00

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-05 15:05:05

Data modyfikacji: 2018-03-27 14:48:52

Wersja: 1


Powiadom znajomego