Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 9

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-07-10 12:48:49

Przetarg ograniczony - usługa

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno – prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Brwinów”– nr postępowania 072/18.

SIWZ DO POBRANIA

 

Wersja: 9

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-07-10 12:48:49


Powiadom znajomego