Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 4

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-02-02 09:40:32

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Opiniowanie projektów organizacji ruchu.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu.

Załączniki:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametry geometrii drogi.
 3. Programy sygnalizacji i obliczenia przepustowości, w przypadku projektu zawierającego sygnalizacje świetlną.
 4. Opis charakterystyki robót, zagrożeń lub utrudnień.
 5. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu.
 6. Nazwisko i podpis projektanta.

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

 

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5 
09-500 Gostynin 
rd.gostyninobf4mzdw.pl

 

Ciechanów (RD-2) 
ul. Mazowiecka 7 
06-400 Ciechanów 
rd.ciechanowobf1mzdw.pl

 

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf0mzdw.pl

 

Ostrołęka (RD-4)
ul. Świerczewskiego 94
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf5mzdw.pl

 

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf4mzdw.pl

 

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf5mzdw.pl

 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf7mzdw.pl

 

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf3mzdw.pl

 

Wniosek o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu.

Załączniki:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametry geometrii drogi.
 3. Programy sygnalizacji i obliczenia przepustowości, w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną oraz dodatkowo, w przypadku sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej, zasady dokonywania zmian i sposób ich rejestracji w postaci schematu blokowego, granicznych wartości faz ruchu, przejść międzyfazowych itp.
 4. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze.
 5. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
 6. Nazwisko i podpis projektanta.

Miejsce składania:

W centrali MZDW w Warszawie.

 

MZDW w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
dyrekcjaobf4mzdw.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

 

Sposób odwołania:

nie dotyczy.

 

Postawa prawna:

Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729) do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna być dołączona m.in. opinia zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

 

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wydział Utrzymania Dróg i Mostów.

Wersja: 4

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-02-02 09:40:32


Powiadom znajomego