Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 8

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-02-02 09:43:38

Odszkodowania za szkody komunikacyjne

Odszkodowania za szkody powstałe na drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie szkody NA POJEŹDZIE z ubezpieczenia oc zarządcy drogi – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich:

Zgłoszenie szkody NA OSOBIE z ubezpieczenia oc zarządcy drogi - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich:

 

Uwagi:

  1. Zgodnie z Art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 230 z późn. zm.) zarządzającym drogami wojewódzkimi regionu jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Województwo Mazowieckie, jako osoba prawna, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego (Tytuł VI) za szkody zaistniałe na drogach wojewódzkich w związku z utrzymaniem dróg, przy czym, odpowiedzialność ta może być przypisana po wykazaniu odpowiedzialności zarządcy drogi za zaistniałą szkodę.
  2. Zgłoszenia szkód należy składać bezpośrednio do Rejonów Drogowych w zarządzie których znajduje się droga (adresy poniżej), na druku zgłoszenia szkody zgodnie ze wzorem ubezpieczyciela. Niedopełnienie tego warunku przez poszkodowanego spowoduje znaczne wydłużenie procesu odzkodowawczego. Osoba zgłaszająca szkodę wypełnia druk zgłoszenia szkody, oraz dołącza do niego oświadczenie świadków zdarzenia, pisma z policji, jak również ewentualne rachunki za naprawę pojazdu.
  3. W celu uzyskania odszkodowania poszkodowany winien udokumentować daną szkodę. Ciężar udowodnienia winy zarządcy, a co za tym idzie, odpowiedzialności za powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, spoczywa na poszkodowanym.
  4. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń na podległych mu drogach wojewódzkich w T.U.iR. Warta S.A. Przedstawicielstwo w Warszawie. W przypadku zdarzeń powstałych w latach 2010-2011 za ubezpieczenie odpowiadała firma InterRisk T.U. S.A, a w latach 2012-2013 Uniqa T.U. S.A.

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

 

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5 
09-500 Gostynin 
rd.gostyninobf3mzdw.pl

 

Ciechanów (RD-2) 
ul. Mazowiecka 7 
06-400 Ciechanów 
rd.ciechanowobf4mzdw.pl

 

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf7mzdw.pl

 

Ostrołęka (RD-4)
ul. Świerczewskiego 94
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf8mzdw.pl

 

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf1mzdw.pl

 

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf5mzdw.pl

 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf2mzdw.pl

 

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf5mzdw.pl

 

Opłaty:

brak

 

Nr konta:

nie dotyczy

 

Termin załatwienia sprawy:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – 14 dni od daty wpływu roszczenia.

Ubezpieczyciel – 30 dni , termin może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji szkodowej.

 

Sposób odwołania:

Odwołania należy składać bezpośrednio do Ubezpieczyciela.

 

Postawa prawna:

Kodeks cywilny , Tytuł XXVII, art. 817, art. 822.

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora MZDW w sprawie instrukcji dotyczącej trybu postępowania przy zgłaszaniu szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wydział Techniki i Administracji.

Ubezpieczyciel przeprowadza likwidację szkody i podejmuje decyzję w sprawie, powiadamiając o niej MZDW i poszkodowanego.

Wersja: 8

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-02-02 09:43:38


Powiadom znajomego