Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-10-11 11:34:27

Podstawa prawna

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000361&type=2  

 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej wdraża dyrektywę unijną 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112041195+2011%2412%2429&type=3

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070100068&type=2

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://mac.bip.gov.pl/krajowe-ramy-interoperacyjnosci/krajowe-ramy-interoperacyjnosci.html  

 

 

Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-10-11 11:34:27


Powiadom znajomego