Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-09 10:08:17

Udostępnianie gruntów

Udostępnianie gruntów znajdujących się w granicach pasa drogowego, w celach potrzeb obsługi użytkowników ruchu drogowego

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne

Wymagane dokumenty:


Wniosek wraz z załącznikami. 
 

Załączniki:


1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z opiniami.
2. Mapa z naniesionymi granicami terenu.
3. Wypis z rejestru gruntów.
4. Projekt organizacji ruchu.

Uwagi:

1. Wnioski o udostępnienie gruntów znajdujących się w pasie drogowym mogą być uzasadnione wtedy, gdy grunty te miałyby być przeznaczone na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu (art. 22 ust.2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. z 2013 poz. 260).
2. Niezbędnym jest opracowanie:
projektu zagospodarowania terenu, obejmującego przedmiotowy grunt w pasie drogowym, który poza uzyskaną opinią techniczną dotyczącą rozwiązań geometrycznych wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa), podlega zaopiniowaniu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie konstrukcji nawierzchni, 
mapy z naniesionymi granicami terenu przeznaczonego pod planowane zagospodarowanie wraz z ustaloną powierzchnią do zajęcia, potwierdzoną przez uprawnionego geodetę oraz wypis z rejestru gruntów dla działki drogowej.
projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w zakresie koniecznym dla włączenia do jezdni nowo zagospodarowanego terenu.
Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii możliwe jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy. 

Miejsce składania:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Opłaty:

brak

Nr konta:

brak

Termin załatwienia sprawy:

brak

Sposób odwołania:nie dotyczy

nie dotyczy

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Wydział Geodezji i Nieruchomości

Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-09 10:08:17


Powiadom znajomego