Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 17

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-03-31 13:38:37

Sprzedaż majątku

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie kwalifikuje do sprzedaży środki trwałe będące na stanie MZDW.

Regulamin przetargów: POBIERZ

Druk przetargu: POBIERZ


 


 

Numer postępowania: E-2-203-77-15-TK-6

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD w Ciechanowie:

  1. Samochód osobowy Opel Astra 1,4
  • nr inw. 741/254/02
  • nr rej. WCI N133
  • cena wywoławcza 2000 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Renata Fiedko tel.(23) 673-63-32. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 25.03.2016 r. do godz. 10.00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2016 r. o godz. 10.30.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Wersja: 17

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-03-31 13:38:37


Powiadom znajomego