Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 40

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-08-29 11:41:31

Sprzedaż majątku

UWAGA! Nowy druk przetargu do składania ofert.

Regulamin przetargów: POBIERZ

Druk przetargu: POBIERZ

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH: 

 

E-2-203-33-15-tk-17

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Wołominie, w dniu 09.08.2016 r.

Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały:

Samochód ciężarowy Star 1142

 • nr inw. 742/198/05
 • nr rej. WWL 2KP6
 • rok produkcji 1989
 • cena wywoławcza 1000 zł brutto 

wpłynęły dwie ważne oferty, najwyższą cenę zaoferował Wojciech Dombrowski 1689,00 zł.

 

E-2-203-34-15-tk-12

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Wołominie, w dniu 09.08.2016 r.

Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały:

Samochód ciężarowy Liaz

 • nr inw. 742/062/05
 • nr rej. WWL 03VS
 • rok produkcji 1988
 • cena wywoławcza 1200 zł brutto

wpłynęły dwie ważne oferty, najwyższą cenę zaoferował Wojciech Dombrowski 1889,00 zł.

 

E-2-203-35-15-tk-11

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Wołominie, w dniu 09.08.2016 r.

Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały:

Pług odśnieżny

 • nr inw. 808/132/05
 • rok produkcji 2002
 • cena wywoławcza 300 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta, Ryszard Luchowski zaoferował 310,00 zł.

 

 

E-2-203-37-15-tk-11

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Wołominie, w dniu 09.08.2016 r.

Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały:

Piaskarko-solarka P1

 • nr inw. 582/265/05
 • rok prod. 2002
 • cena wywoławcza 1100 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta, Ryszard Luchowski zaoferował 1160,00 zł.

 

E-2-203-38-15-tk-11

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Wołominie, w dniu 09.08.2016 r.

Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały:

Piaskarko-solarka P1

 • nr inw. 582/274/05
 • rok prod. 2003
 • cena wywoławcza 1200 zł brutto

wpłynęła jedna ważna oferta, Ryszard Luchowski zaoferował 1270,00 zł.


 

E-2-203-77-15-TK-12

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Ciechanowie, w dniu 02 sierpnia 2016 r. Komisja stwierdziła, iż na następujący środek trwały:

Samochód osobowy Opel Astra 1,4

 • nr inw. 741/254/02
 • nr rej. WCI N133
 • cena wywoławcza 0,00 zł brutto

wpłynęły cztery ważne oferty najwyższą cenę zaoferował Jacek Kępczyński – 471,58 zł.


 

 

E-2.233.26.2016.7.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie MZDW w Warszawie .

Waga do ważenia pojazdów VLM

nr inw. 800/244/00

cena wywoławcza 2250 zł brutto

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Tomasz Kowalski tel.(22) 244-90-00 wew. 407. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 18.08.2016 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2016 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

E-2.233.27.2016.5.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie MZDW w Warszawie .

Drukarka laserowa HP 5550

nr inw. 491/341/00

rok produkcji 2006

cena wywoławcza 175 zł brutto

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Tomasz Kowalski tel.(22) 244-90-00 wew. 407. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 18.08.2016 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2016 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

E-2.233.62.2016.4.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie RD w Radomiu .

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4

nr inw. 741/303/07

nr rej. WR 55224

rok produkcji 2004

cena wywoławcza 4500 zł brutto

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Michał Niemirski tel.(48) 331-04-68. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie oraz w prasie lokalnej.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 18.08.2016 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2016 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

E-2.233.67.2016.4.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie RD w Grodzisku Maz. .

Samochód Mercedes Unimog

 • nr inw. 743/251/03
 • nr rej. WGM L774
 • rok produkcji 1992
 • cena wywoławcza 33750 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Tomasz Szczotkowski tel.(22) 755-20-59. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie oraz w prasie lokalnej.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 25.08.2016 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2016 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

E-2.233.68.2016.3.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie RD w Grodzisku Maz. .

Samochód Polonez Truck

 • nr inw. 742/261/03
 • nr rej. WGM S660
 • rok produkcji 2002
 • cena wywoławcza 1500 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Tomasz Szczotkowski tel.(22) 755-20-59. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie oraz w prasie lokalnej.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 25.08.2016 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2016 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

E-2.233.69.2016.3.TK (nr postępowania)

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy lub brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujące środki ruchome będące na stanie RD w Grodzisku Maz. .

Samochód Lublin

 • nr inw. 742/012/03
 • nr rej. WFI 967C
 • rok produkcji 1998
 • cena wywoławcza 2250 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się ponowny przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Tomasz Szczotkowski tel.(22) 755-20-59. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie oraz w prasie lokalnej.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 25.08.2016 r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2016 r. o godz. 1030.Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

Wersja: 40

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-08-29 11:41:31


Powiadom znajomego