Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 205

Opracowanie: Michał Żabowski

Data opracowania: 2022-04-14 15:05:37

Sprzedaż majątku

 

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW


RD-6.233.1.2022.1.PS (nr postępowania) - ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce, ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów informuje o wyniku przeprowadzonego przetargu, którego celem była sprzedaż ok. 70 arkuszy blachy trapezowej o wym. 7,Om x 0,9m pozyskanej z rozbiórki obiektu budowlanego na terenie bazy Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim wykonanej w ramach inwestycji polegającej na: „Budowie budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie".

 

Cena wywoławcza : 2450,00 zł

 

W wyznaczonym terminie na ww. materiały wpłynęły 3 oferty zgodnie z wykazem poniżej:

 

 1.

Kamil Wierzbicki

4 555,00 zł

 2.

SEGROMET Sp. z o.o. ul. Węgrowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski

2 600,00 zł

 3.

Mirosław Uziębło

2 499,99 zł

 

Treść  zawiadomienia  wraz protokołem wyboru oferty   -  POBIERRZ

 

 

RD-6.233.1.2022.1.PS (nr postępowania)

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ogłasza przetarg na:
sprzedaż ok. 70 arkuszy blachy trapezowej o wym. 7,Om x 0,9m pozyskanej z rozbiórki obiektu budowlanego na terenie bazy Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim wykonanej w ramach inwestycji polegającej na: „Budowie budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie".

 

 Treść ogłoszenia - POBIERZ

 

  Regulamin - POBIERZ

 

  Wzór oferty - POBIERZ

 

 

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW, SPRZĘTU  i URZĄDZEŃ   

 


 

Regulamin przetargów: POBIERZ

W związku z kończącym się okresem przejściowym, dotyczącym wprowadzenia rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO), ulega zmianie formularz "DRUK PRZETARGU".

Druk przetargu: POBIERZ 


 

 

 

E-2.233.121.2020.6.MŻ (nr. postępowania)

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Gostynin-Płock w dniu 12.04.2022 r.

Komisja stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4 Combi

 • nr inw. 741/336/01
 • rok prod. 2006
 • nr rej. WGS 49FP

          cena wywoławcza 1100,00 zł brutto

wpłynęły cztery oferty:

 Lp.

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 1.

Stoń Marek

Choiny 39

08-441 Parysów

1212,00 zł

Oferta ważna.

 

2. 

Kantorek Waldemar

ul. Jasna 6

95-015 Głowno

1267,00 zł

Oferta ważna.

 

3. 

Cybula Piotr

ul. Targowa 22

05-304 Stanisławów

1270,00 zł

Oferta ważna.

 

4. 

P.P.H.U. "BRUKER"

Artur Piwowarczyk

ul. Wośnicka 96

26-600 Radom

1860,00 zł

Oferta ważna.

 

 

 

 

E-2.233.14.2021.9.MŻ (nr. postępowania)

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w dniu 12.04.2022 r.

Komisja w składzie stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Zestaw pomiarowy do ważenia pojazdów

 • nr inw. 800/242/00
 • rok prod. 2010
 • cena wywoławcza 1,00 zł brutto

wpłynęły trzy oferty:

Lp. 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 1.

P.P.H.U. "BRUKER"

Artur Piwowarczyk

ul. Wośnicka 96

26-600 Radom

15,10 zł

Oferta ważna.

 

 2.

Filipkowski Lesław

ul. Olsztyńska 26

12-200 Pisz

25,00 zł

Oferta ważna.

 

 3.

DROGMAR Mariola Kulkowska

ul. Graniczna 21

05-600 Grójec

100,00 zł

Oferta ważna.

 

 

 

 

E-2.233.15.2021.9.MŻ (nr. postępowania)

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w dniu 12.04.2022 r.

Komisja w składzie stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Zestaw pomiarowy do ważenia pojazdów

 • nr inw. 800/243/00
 • rok prod. 2010
 • cena wywoławcza 1,00 zł brutto

wpłynęły trzy oferty:

Lp. 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 1.

P.P.H.U. "BRUKER"

Artur Piwowarczyk

ul. Wośnicka 96

26-600 Radom

15,10 zł

Oferta ważna.

 

 2.

Filipkowski Lesław

ul. Olsztyńska 26

12-200 Pisz

30,00 zł

Oferta ważna.

 

 3.

DROGMAR Mariola Kulkowska

ul. Graniczna 21

05-600 Grójec

100,00 zł

Oferta ważna.

 

 

 

 

E-2.233.76.2021.1.MŻ (nr. postępowania)

 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż środków ruchomych, należących do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie RD Garwolin w dniu 12.04.2022 r.

Komisja w składzie stwierdza, iż na następujący środek trwały :

Rozdrabniacz do gałęzi Skorpion 120 SD

 • nr inw. 540/291/09
 • rok prod. 2003
 • nr rej. WG 1602P
 • cena wywoławcza 4800,00 zł brutto

 

wpłynęło sześć oferty:

Lp. 

Nazwisko oferenta

Oferowana kwota brutto

Ważność oferty

 1.

Czwarno Dariusz

Mariampol 10

26-903 Głowaczów

6000,00 zł

Oferta ważna.

 

 2.

Cichosz Robert

Gózd 24

21-421 Tuchowicz

6560,00 zł

Oferta ważna.

 

 3.

Saganek Andrzej

ul. Osiecka 80

05-430 Celestynów

7800,00 zł

Oferta ważna.

 

 4.

P.P.H.U. "BRUKER"

Artur Piwowarczyk

ul. Wośnicka 96

26-600 Radom

8710,00 zł

Oferta ważna.

 

 5.

DAWMAR Dawid Adamiec

Dziedzice 36

74-322 Mostkowo

8779,00 zł

Oferta ważna.

 

 6.

DROGMAR Mariola Kulkowska

ul. Graniczna 21

05-600 Grójec

9900,00 zł

Oferta ważna.

 

 

 

 

E-2.233.26.2022.1.MŻ(nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Garwolin :

 

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4 Combi

 • nr inw. 741/378/09
 • rok prod. 2007
 • nr rej. WG 3032J
 • cena wywoławcza 3800,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jerzy Piesio tel.(25) 682-01-79. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.26.2022.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 21.04.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

 

 

 

E-2.233.25.2022.1.MŻ(nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Garwolin :

 

Skrapiarka SKN 350

 • nr inw. 582/261/09
 • rok prod. 2002
 • cena wywoławcza 3600,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jerzy Piesio tel.(25) 682-01-79. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.25.2022.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 21.04.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

 

 

E-2.233.13.2022.1.MŻ(nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Ciechanów :

 

Samochód osobowy Skoda Fabia II Combi 1,4

 • nr inw. 741/422/02
 • rok prod. 2008
 • nr rej. WCI 57XY
 • cena wywoławcza 8600,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Małgorzata Nawrocka tel.(23) 673-63-32. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.13.2022.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 21.04.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 

 

 

E-2.233.12.2022.1.MŻ(nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Ciechanów :

 

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4 Combi

 • nr inw. 741/350/02
 • rok prod. 2006
 • nr rej. WCI 78LJ
 • cena wywoławcza 3200,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Małgorzata Nawrocka tel.(23) 673-63-32. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.12.2022.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 21.04.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

`

 

 

E-2.233.14.2021.9.MŻ(nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie MZDW w Warszawie :

 

Zestaw pomiarowy do ważenia pojazdów

 • nr inw. 800/242/00
 • rok prod. 2010
 • cena wywoławcza 1,00 zł brutto

 

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Michał Niemirski tel.(48) 331-04-68. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.14.2021.9.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.04.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 


 

 

E-2.233.15.2021.9.MŻ(nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie MZDW w Warszawie :

 

Zestaw pomiarowy do ważenia pojazdów

 • nr inw. 800/243/00
 • rok prod. 2010
 • cena wywoławcza 1,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Michał Niemirski tel.(48) 331-04-68. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.15.2021.9.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.04.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2021 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 


 

 

E-2.233.121.2020.7.MŻ(nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Gostynin-Płock :

 

Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4 Combi

 • nr inw. 741/336/01
 • rok prod. 2006
 • nr rej. WGS 49FP
 • cena wywoławcza 1100,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Adam Wiśniewski tel.(24) 235-25-43. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.121.2020.7.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.04.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

 


 

E-2.233.76.2021.1.MŻ(nr postępowania)

 

Ze względu na stan techniczny, nieopłacalność naprawy oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zakwalifikowano do sprzedaży, następujący środek ruchomy będący na stanie RD Garwolin :

 

Rozdrabniacz do gałęzi Skorpion 120 SD

 • nr inw. 540/291/09
 • rok prod. 2003
 • nr rej. WG 1602P
 • cena wywoławcza 4800,00 zł brutto

 

Niniejszym ogłasza się przetarg pozwalający na wyłonienie ewentualnego nabywcy. Szczegółowych informacji o stanie technicznym, miejscu przechowywania i możliwościach obejrzenia w/w środka udziela p. Jerzy Piesio tel.(25) 682-01-79. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP MZDW w Warszawie.

Oferty (na wymaganym wzorze druku) zawierające imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, nazwę środka, nr inwentarzowy oraz oferowaną kwotę nabycia, należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nie otwierać" wraz z informacją na kopercie, którego postępowania oferta dotyczy (nr postępowania-E-2.233.76.2021.1.MŻ), do MZDW w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do dn. 12.04.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022 r. o godz. 10.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsza sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


 

 

Wersja: 205

Opracowanie: Michał Żabowski

Data opracowania: 2022-04-14 15:05:37


Powiadom znajomego