Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 54

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-09 14:30:08

Aukcja drzew

AUKCJA Nr RD-1.471.5.2017.OD3

MZDW Rejon Drogowy w Gostyninie ogłasza aukcję, której celem jest sprzedaż drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego po cenie ustalonej w drodze licytacji.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 8

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU AUKCJI NA SPRZEDAŻ DRZEW

Nr postepowania: RD-1.471.4.2017.OD3
MZDW Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie, informuje iż nikt nie przystąpił do aukcji z dn. 19.04.2017 r. na sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogi wojewódzkiej: 539, 540, 541, 559, 567.

PRZETARG Nr RD.2.DT.471.3.AD.2017

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Ciechanowie ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego, kolidujących z przebudową drogi wojewódzkiej nr 616 Grudusk – Wiksin.

OGŁOSZENIE

Załącznik 1

Załącznik 2

AUKCJA Nr RD.2.DT.471.3.AD.2017

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Ciechanowie ogłasza czwartą aukcję, przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Grudusku.

OGŁOSZENIE

WARUNKI AUKCJI

 

 

Wersja: 54

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-09 14:30:08


Powiadom znajomego