Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 59

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-24 14:31:03

Aukcja drzew

PRZETARG Nr RD.2.DT.471.4.PD.2017

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Ciechanowie ogłasza przetarg na sprzedaż drugiej partii drewna użytkowego pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego, kolidujących z przebudową drogi wojewódzkiej nr 616 Grudusk – Wiksin.

OGŁOSZENIE

FORMULARZ

REGULAMIN


 

AUKCJA Nr RD-1.471.5.2017.OD3
MZDW Rejon Drogowy w Gostyninie ogłasza aukcję, której celem jest sprzedaż drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego po cenie ustalonej w drodze licytacji.

OGŁOSZENIE

UMOWA 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 8

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU Nr RD-2.DT.471.3.PD.2017

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Ciechanowie informuje, że w dniu 11.05.2017 r. w trzecim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego, kolidujących z przebudową drogi wojewódzkiej nr 616 Grudusk – Wiksin wyłoniono nabywcę.

WYNIK

AUKCJA Nr RD1- 471.6.2017.OD2
MZDW Rejon Drogowy w Gostyninie ogłasza aukcję, której celem jest sprzedaż drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego po cenie ustalonej w drodze licytacji.

OGŁOSZENIE

UMOWA 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

Nr postepowania: RD-1.471.5.2017.OD2

MZDW Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie, informuje iż nikt nie przystąpił do aukcji z dn. 05.05.2017 r. na sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogi wojewódzkiej 575.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU AUKCJI Nr RD.2.DT.471.3.AD.2017

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Ciechanowie informuje, że w dn. 09.05.2017 r. w czwartej aukcji na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Grudusku wyłoniono nabywcę.

WYNIK

PRZETARG RD-3.471.23.2017

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mayowieckiego.

OGŁOSZENIE

UMOWA 

REGULAMIN

WYCENA

 

Wersja: 59

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-24 14:31:03


Powiadom znajomego