Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 116

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-10-10 09:21:22

Aukcja drzew

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU Nr RD2.DT.471.PD.8.2018

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Ciechanów informuje, że w dniu 07.09.2018 r. w zakończono postepowanie w zw. z czwartym przetargiem na sprzedaż drewna opałowego w ilości 21,28 m3 pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Żurominie. Przetarg został zakończony sprzedażą drewna.

 

Gatunek drewna

Ilość drewna

[m3]

1

Topola

13,01

2

Jesion

7,54

3

Lipa

0,73

Suma:

21,28

Cenę wywoławczą ustalono na 25% wartości drewna, tj. 569,81 zł brutto (527,60 zł netto + 42,21 zł VAT).

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Drewno nabył pan Andrzej Lemański oferując kwotę 658,80 zł brutto.

Wersja: 116

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-10-10 09:21:22


Powiadom znajomego