Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 175

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2020-11-20 10:02:09

Aukcja drzew

RD-4.470.191.2019.4

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o wyniku przetargu na pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego w ramach „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku od km 3+469,70 do km 8+778,18 (L=5,308 km) odcinek od m. Zawodzie do m. Dęby”, zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Myszyńcu. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

Janusz Skiba kwota 15861,64 zł brutto.

W związku z powyższym, drewno opałowe zostało nabyte na podstawie przedłożonej oferty

Wersja: 175

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2020-11-20 10:02:09


Powiadom znajomego