Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 196

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-06-02 10:49:43

Aukcja drzew

PRZETARG Nr RD2.WT.471.PD.3.2021 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Ciechanów informuje, że nikt nie przystąpił do przetarg na sprzedaż drewna opałowego w ilości 17,94 m3 pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego. 

ZAWIADOMIENIE

 

PRZETARG Nr RD-4.470.28.2021.3

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie przeznacza do sprzedaży, w formie drugiego przetargu pisemnego drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

OGŁOSZENIE

OFERTA

 

PRZETARG Nr RD-4.470.28.2021.2 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje, że w ramach przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty

W związku z powyższym, w ww. postępowaniu nie wyłoniono nabywcy ze względu na brak ofert.  

 

Wersja: 196

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-06-02 10:49:43


Powiadom znajomego