Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 222

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2022-04-07 10:22:01

Aukcja drzew

 

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS (przetarg czwarty)

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza czwarty przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".

Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty + klauzula informacyjna

 

 

PRZETARG  RD-4.470.16.2022.1.ŁK

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ostrołęka Przetarg ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawybezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie,
na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka. 

Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty + klauzula informacyjna

 

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS - wynik trzeciego przetargu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów informuję o wyniku trzeciego przetargu una: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego

Protokół + zawiadomienie

 

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza trzeci przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Regulamin przetargu
  3. Formularz oferty

 

PRZETARG  RD-3.471.2 (..) .2021

Wyniki czwartego przetargu na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

 

W dniu 04.02.2022 w MZDW Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 odbył się czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokoły z przeprowadzonego przetargu  w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 

 

PRZETARG  Nr RD-6.471.6.2022.3.PS

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie
ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów, ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment WCO, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie
Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km 12+963"


Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty + klauzula informacyjna

 

 

 

PRZETARG  RD-3.471.2 (..) .2021

Czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego Stos 11, Stos13, Stos14, Stos21, Stos22, Stos 27, pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.  

Forma sprzedaży – przetarg.  

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 04.02.2022 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 

 Komplet dokumentów (Ogłoszenie, Regulamin, Wzór oferty, klauzula informacyjna)  dla poszczególnych pakietów znajdują się w poniższej tabeli

 

Oznaczenie pakietu 

Lokalizacja 

Sortyment 

Miąższość 

Cena wywoławcza netto 

RD-3.471.2.11.2.2021 Stos 11 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane 100% S4 

6,6 m3 

172 zł 

RD-3.471.2.13.2.2021 Stos 13 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

20,6 m3 

536 zł 

RD-3.471.2.14.2.2021 Stos 14 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 

12,1 m3 

319 zł 

RD-3.471.2.21.2.2021 Stos 21 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

117 zł 

RD-3.471.2.22.2.2021 Stos 22 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

117 zł 

RD-3.471.2.27.2.2021 Stos 27 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

5,3 m3 

357 zł 

 

 

Zawiadomienie o wyniku PRZETARGU  RD-3.471.2 (..) .2021

Trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

W dniu 19.01.2022 w MZDW Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 odbył się trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Protokoły z przeprowadzonego przetargu w załacznikach poniżej.

 

 

 

PRZETARG  RD-3.471.2 (..) .2021

Trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.  

Forma sprzedaży – przetarg.  

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 19.01.2022 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 

 

 

Oznaczenie pakietu 

(ogłoszenia do pobrania)

Lokalizacja 

Sortyment 

Miąższość 

Cena wywoławcza netto 

RD-3.471.2.11.2.2021 Stos 11 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane 100% S4 

6,6 m3 

343 zł 

RD-3.471.2.13.2.2021 Stos 13 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

20,6 m3 

1 071 zł 

RD-3.471.2.14.2.2021 Stos 14 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 

12,1 m3 

637 zł 

RD-3.471.2.21.2.2021 Stos 21 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

234 zł 

RD-3.471.2.22.2.2021 Stos 22 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

234 zł 

RD-3.471.2.27.2.2021 Stos 27 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

5,3 m3 

276 zł 

 

Zawiadomienie o wyniku PRZETARGU  RD-3.471.2 (..) .2021

Wyniki przetargu sprzedaży drewna z dnia 29.12.2021 pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 

 

Oznaczenie pakietu 

(protokoły do pobrania)

Lokalizacja 

Sortyment 

Miąższość 

Wynik przetargu 

RD-3.471.2.11.2021 Stos 11 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane 100% S4 

6,6 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.13.2021 Stos 13 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

20,6 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.14.2021 Stos 14 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 

12,1 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.21.2021 Stos 21 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.22.2021 Stos 22 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.27.2021 Stos 27 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

5,3 m3 

brak ofert

 

 

PRZETARG  RD-3.471.2 (..) .2021

Drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.  

Forma sprzedaży – przetarg.  

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 29.12.2021 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 

 

 

Oznaczenie pakietu 

(ogłoszenia do pobrania)

Lokalizacja 

Sortyment 

Miąższość 

Cena wywoławcza netto 

RD-3.471.2.11.2021 Stos 11 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane 100% S4 

6,6 m3 

515 zł 

RD-3.471.2.13.2021 Stos 13 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

20,6 m3 

1 607 zł 

RD-3.471.2.14.2021 Stos 14 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 

12,1 m3 

956 zł 

RD-3.471.2.21.2021 Stos 21 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

351 zł 

RD-3.471.2.22.2021 Stos 22 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

351 zł 

RD-3.471.2.27.2021 Stos 27 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

5,3 m3 

413 zł 

 


 

 

 


 

PRZETARG Nr RD-6.471.54.2021.3.PS

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".

Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty + klauzula informacyjna

 

 

PRZETARG Nr RD-4.470.28.2021.6

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o wyniku przetargu.

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 

 

PRZETARG Nr RD2.WT.471.PD.4.2021

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów informuje o wyniku przetargu

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Wersja: 222

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2022-04-07 10:22:01


Powiadom znajomego